درباره مدیرشاپ

به فروشگاه مدیرشاپ خوش آمدید

modirshop_office“مدیرشاپ” فروشگاه الکترونیکی است مبتنی بر نیازهای به روز مدیران، قصد داریم به روزترین و کارآمدترین محتوای آموزشی را جهت توانمندسازی مدیران در حوزه های مهارتی ارائه نماییم.
نگاه ما در “مدیرشاپ” ارائه یک مسیر یادگیری سریع برای مهارتهای کلیدی و مهم مدیران و رهبران کسب و کار می باشد. تا آنها بتوانند در کمترین صرف زمان مهارتهای کلیدی در کسب و کار خود را ارتقاء ببخشند.
“مدیرشاپ” متشکل از جمعی از اساتید و مدیرانی است که در یادگیری و توانمندسازی مدیران و صاجبان این مرز و بوم تلاش می نمایند.

اطلاع از محصولات جدید و پیشنهادهای ویژه