باز آفرینی رسانه در دنیای ارتباطات

آدام استرو؛ مدیر استراتژی یکی از بزرگترین وب سایت های خبری، تکنولوژی و رسانه های اجتماعی می باشد که از سال ۲۰۰۵ توسط پته کاش مور شروع به فعالبت نمود. آدام استرو در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک آمریکا که در سال ۲۰۱۳۳ در نیویورک برگزار گردید به موضوعی جدید و کاربردی با عنوان بازآفرینی رسانه درر دنیای ارتباطات پرداخته است.

5,000 تومان