رشد استراتژیک از طریق نظرات مشتریان

کریستین استنبرگ؛ مدیر استراتژی AMC بر روی موضوع مهمی با عنوان ملاحظه نظرات و درخواست های مشتریان به رشد استراتژیک شرکت می انجامد. ایشان تجارب خود در AMC را به اشتراک گذاشته است.

5,000 تومان