استراتژی، اجرا و توانمندسازی

گری استو؛ مدیر استراتژی Bloomberg تجارب خود در ارتباط با مشکلات اجرای استراتژی در Bloomberg را به اشتراک گذاشته است.

1,500 تومان