برنامه ریزی استراتژیک شرکت پرزی (Prezi)

آماندا ریچاردسون مدیر تولید Prezi به ارائه نحوه برنامه ریزی استراتژیک پرداخته است. پرزی یک نرم افزار آنلاین و بسیار کاربردی است که اسلاید و فایل های ارائه را می تواند ارائه دهد. چرخه حیات شرکت،‌مدیریت تغییرات، نوآوری و … مباحث کلیدی است که در این سخنرانی به آن پرداخته شده است.

بینش بدون استراتژیک شبیه توهم است!

5,000 تومان