مدیریت استراتژیک در شرکت نوکیا

جاستین اوپلار؛ مدیر استراتژی NOKIA (نوکیا) به ارائه سخنرانی در زمینه های: مدیریت تغییرات استراتژیک در نوکیا، آینده نوکیا، برنامه ریزی استراتژی نوکیا، نوآوری در نوکیا و … پرداخته است.

5,000 تومان